Wycena nieruchomości – jak przeprowadzić?

Wycenę nieruchomości przeprowadzić można samodzielnie lub ze specjalistą. Tylko w tym drugim przypadku ma ona moc prawną i może być przedstawiana jako dokument przy ubieganiu się o kredyt czy np. podczas podziału majątku. Na czym polega wycena nieruchomości i jak ją przeprowadzić?

Wycena nieruchomości – kto ją przeprowadza?

Wycena nieruchomości konieczna przy egzekucjach komorniczych, podziałach majątku czy ubieganiu się o kredyt hipoteczny musi zostać wykonana przez specjalistę, dopiero wtedy jest wiążąca. Kto może wycenić nieruchomość wyjaśnia Hotmoney.pl, odpowiednie do tego kwalifikacje i uprawnienia posiadają jedynie rzeczoznawcy majątkowi. To oni odpowiadają za określenie wartości nieruchomości i finalnie sporządzają operat szacunkowy. Wycena nieruchomości prowadzona jest według jasno określonych zasad i nie jest równoznaczna z ceną rynkową. Przy ocenie wartości brany pod uwagę jest m.in. stan prawny, stan techniczno-użytkowy, przeznaczenie nieruchomości, a nawet jej otoczenie.

Kiedy wycena nieruchomości jest konieczna?

Najczęściej wycena nieruchomości jest niezbędna w niektórych sprawach rozstrzyganych przez sąd. Wymaga się przedstawienia dokumentu podczas toczącego się postępowania spadkowego, podziału majątku czy egzekucji komorniczej. Niekiedy należy dostarczyć wycenę do organów podatkowych. Głównie o tym dokumencie mówi się jednak w kontekście kredytów hipotecznych.

Wycena nieruchomości przy kredytach hipotecznych

W przypadku kredytów hipotecznych kwestia wyceny nieruchomości może być przeprowadzona na 2 sposoby. Większość tego typu instytucji ma swoich rzeczoznawców, którzy dokonują oceny wartości mieszkania czy domu. Zdarza się jednak, że niektóre banki honorują dokumenty sporządzone przez zewnętrznych rzeczoznawców, o których zadbali wcześniej starający się o kredyt hipoteczny. Warto wiedzieć, że wyceny sporządzone przez osoby wybrane przez bank, są własnością tych instytucji i klienci nie będą mogli się nimi posłużyć np. by ustalić wysokość podatku.

Wycena nieruchomości a dokumenty

Zlecając wykonanie wyceny nieruchomości, należy przygotować szereg niezbędnych dokumentów, to skróci czas oczekiwania na analizę i prawdopodobnie wpłynie na niższe koszty usługi. Konieczne jest zadbanie o wypis z księgi wieczystej lub akt notarialny, wypis z rejestru gruntów, zarys mapy ewidencyjnej i rzut lokalu.

Ile kosztuje wycena nieruchomości?

Nie ma jednej określonej stawki za wykonaną wycenę nieruchomości. Można jednak wymienić czynniki, od których ostateczne koszty zależą. Wpływ na wycenę ma rodzaj nieruchomości (dom, mieszkanie, lokal usługowy itp.), sytuacja prawna, koszty rzeczoznawcy związane z przygotowaniem dokumentu, np. dojazd, a także to, jak szybko ma być przygotowana analiza. Szacuje się, że wycena mieszkania to wydatek od 300 do 1000 zł. Droższe jest określenie wartości domów, w ich przypadku koszty zaczynają się od 500 zł.