Kiedy wymagany jest projekt czasowej organizacji ruchu?

Projekt organizacji ruchu (Warszawa) to niezbędny dokument, który musi zostać przygotowany przy każdej reorganizacji czy budowy dróg. Czasowa organizacja ruchu natomiast to taki rodzaj organizacji ruchu, który opracowuje się na potrzeby różnych prac (przede wszystkim budowlanych) w danym pasie drogowym.

Projekt czasowej organizacji ruchu ma za zadanie zapewnić odpowiednie bezpieczeństwo użytkowników drogi, a także pracowników wykonujących remonty nawierzchni, koszenie trawy i tym podobne działania w czasie trwania przebudowy lub budowy danego odcinka drogi. Taki dokument wymagany jest zawsze, gdy jakiekolwiek roboty drogowe ingerują w pas drogowy lub też wpływają na niego bezpośrednio. Każdy jednak projekt organizacji ruchu musi najpierw zostać zatwierdzony przez organ do tego uprawniony.

Skład projektu czasowej organizacji ruchu, jak każdy inny projekt organizacji ruchu, powinien zawierać między innymi plan orientacyjny (wykonany w skali 1:10000 – 1:25000) oraz plan sytuacyjny (wykonany w skali 1:500 – 1:10000). Poza tym, musi być w nim zawarty również opis techniczny z opisem obecnych utrudnień i zagrożeń, zakresem planowanych robót, podziałem na etapy realizacji i ze stanem pasa drogowego po wykonaniu wszystkich robót.

Projekt czasowej organizacji ruchu musi również zawierać przewidywany termin na wdrożenie nowej organizacji ruchu, czas trwania robót, podpis i nazwisko projektanta oraz przewidywany termin przywrócenia stałej, czyli obowiązującej na danej drodze, organizacji ruchu.

Poza normami, które obowiązują także przy przygotowaniu projektu organizacji ruchu, projekt czasowej organizacji ruchu wymaga także obecności kilku rozszerzeń, które związane będą z prowadzonymi aktualnie pracami, a także z podziałem na etapy prac. Innym rozszerzeniem obecnym także w czasowych projektach są opisy występujących zagrożeń.

Ponadto, w projekcie czasowej organizacji ruchu oczekuje się obecności wszelkich informacji, które dotyczą terminów wdrożenia czasowej organizacji ruchu oraz terminu określającego przywrócenie docelowej organizacji ruchu na danym odcinku drogi. A jeśli czasowa reorganizacja ruchu drogowego przewiduje również wdrożenie sygnalizacji świetlnej, w projekcie znaleźć się muszą też odpowiednio dobrane i właściwie opracowane programy.